ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುದ್ದಿ
ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9380057368

Tag: Different snake

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ವೀಶೇಷವಾದ ಅಪರೂಪದ ಹಾವು.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಹಾವು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಜೀಬ್ರಾ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮೈಮೇಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಹಾವು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಆ ಅಪರೂಪದ ಹಾವನ್ನು ನೀವು ...

Read more
error: Content is protected !!