ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುದ್ದಿ
ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9380057368

Tag: free scooter for all women’s

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಸ್ಕೂಟರ್ ಯೋಜನೆ : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ.

ದೆಹಲಿ :- ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 18 ವಷ೯ದಿಂದ 40 ವಷ೯ದ ವರೆಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಮ್ಮ ಸ್ಕೂಟರ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ...

Read more
error: Content is protected !!