ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುದ್ದಿ
ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9380057368

Tag: Garodi brahmha baidharkala

ಪವಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಾರ್ನಿಕ ದೈವ “ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಲು”

ಮಂಗಳೂರು :- ಅನೇಕ ಪವಾಡಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಗರೋಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪವಾಡದ ಮೂಲಕ ನಂಬಿದವರ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ...

Read more
error: Content is protected !!