ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುದ್ದಿ
ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9380057368

Tag: plane white colour

ವಿಮಾನದ ಬಣ್ಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಳಿ ಇರುತ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಗೋತ್ತಾ..?!

ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿಮಾನ ನೋಡಿದರೂ ಅದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ .ಯಾಕೆ ಗೋತ್ತಾ.?! ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಸಬಾರದು ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ...

Read more
error: Content is protected !!