ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುದ್ದಿ
ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9380057368

Tag: Tulasi water

ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಹಾಕಿದ ನೀರಿನ ಉಪಯೋಗವೇನು..??

ತುಳಸಿ ಗಿಡ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಔಷಧಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಿಡ. ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಎಂತದು ಎಂದು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ...

Read more
error: Content is protected !!