ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಸುದ್ದಿ
ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 9380057368

Tag: Uganda girl married herself

ಮದುವೆಯಾಗು ಎಂಬ ಪೋಷಕರ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಯುವತಿ.

ಉಗಾಂಡ :- ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಮದುವೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಪೋಷಕರ ಆಸೆ ತೀರಿಸಿದಳು ಈ ಯುವತಿ. 32 ವಷ೯ದ ಲೂಲು ಜಮೈ ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ...

Read more
error: Content is protected !!